Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D001

Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D001 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.