Ghế giám đốc chân nhựa D003

Ghế giám đốc chân nhựa D003 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.