Ghế giám đốc chân nhựa D007

Ghế giám đốc chân nhựa D007 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.