Ghế giám đốc chân nhôm D021

Ghế giám đốc chân nhôm D021 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.