Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D023

Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D023 được sản xuất tại Việt Nam.