Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D010

Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D010 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.