Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D018

Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D018 được sản xuất tại Việt Nam.