Ghế giám đốc chân nhôm D013

Ghế giám đốc chân nhôm D013 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.